Kaupan ehdot

Osapuolet

Myyjä
Sanna Kauppinen / Hietaniemi Ranch
Kumpusenmäentie 88
74300 Sonkajärvi
hietaniemenranch@gmail.com
Y-tunnus 2629116-8

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä sekä myyjäkohtaisia ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja Hietaniemi Ranchin myyntipalvelun kautta ja internet-palveluissa.

Tilaaminen

Yleiset ehdot

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.
 • Sovellamme majoituskohteissa dynaamista hinnoittelua. Hinnat ovat riippuvaisia ajankohdasta ja vaihtelevat kuukausittain, viikoittain ja päivittäin.
 • Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.
 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.
 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä "kohde".

Varaaminen

 • Asiakas vastaa siitä, että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.
 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Myyjä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Myyjä ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä myyjään tilanteen korjaamiseksi.
 • Myyjä ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.
 • Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan.

Peruutukset ja muutokset

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona myyjä on saanut tiedon peruutuksesta.
 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.
 • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa 28 vrk tai enemmän, peritään varauksesta toimituskulut. Toimituskulujen suuruus on 50 euroa.
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 28 vrk, mutta vähintään 14 vrk, peritään 50% kohteen vuokrahinnasta.
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 14 vrk, peritään koko vuokrahinta.
 • Varaus voidaan asiakkaan pyynnöstä siirtää seuraavin ehdoin:
  • Siirto voidaan tehdä vain kerran.
  • Siirron tulee tulee tapahtua viimeistään 30 vrk ennen alkuperäisen varauksen alkua.
  • Siirtopalkkio on 20 eur (sis. alv.)
  • Mikäli siirretty varaus perutaan, peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.

Myyjän oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi myyjä irtisanoa vuokrasopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle.
 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.
 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.
 • Myyjällä on oikeus irtisanoa tehty varaus 24 tunnin kuluessa sen tekemisestä sattuneen päällekkäisyyden takia (tuplabuukkaus). Suoritetut maksut palautetaan kokonaisuudessaan, mutta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Avaimet

 • Maksuvahvistuksessa asiakkaalle toimitetaan ohjeet avaimesta ja sen noudosta.
 • Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta omistajalla on oikeus periä kaikki uudelleensarjoituksista tai lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti, kuitenkin vähintään 100 euroa.
 • Myyjällä on oikeus periä vähintään 75€ korvaus, mikäli tämä joutuu avaamaan kohteen hävinneen tai sisälle jääneen avaimen vuoksi.

Kohteen käyttö

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa
 • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.
 • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä myyjälle.
 • Asiakas huolehtii kohteen siisteydestä sekä jätteiden poiskuljetuksesta vuokra-aikana ja sen päätyttyä.
 • Asiakas on vastuussa kohteen loppusiivouksesta varauksen päättyessä, mikäli asiakas ei ole ostanut loppusiivousta lisäpalveluna.
 • Mikäli asiakas on jättänyt kohteen siivoamatta, laskuttaa myyjä kohteen siivouksesta aiheutuneet kulut täysimääräisesti. Siivoustyö 100eur + 25eur/h.
 • Kohde on asiakkaan käytössä kohdekuvauksessa määriteltynä aikana.

Lemmikkieläimet

 • Varaaja on täydessä vastuussa ja korvausvelvollinen lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista.
 • Lemmikkieläimet eivät saa olla majoituskohteissa yksin ilman valvontaa.
 • Lemmikkieläinten omistajien tulee kiinnittää erityistä huomiota majoituskohteen siisteyteen.
 • Majoituskohde tarkistetaan aina lemmikkieläimen jälkeen ja tarvittaessa siivotaan myyjän toimesta.
 • Lemmikkieläimen jätökset on siivottava kohteen välittömästä läheisyydestä (esimerkiksi nurmikkoalueelta ja parkkipaikalta)
 • Lemmikkieläinten salliminen majoituskohteisiin on merkitty aina erikseen.
 • Lemmikkieläimen omistajan tulee noudattaa myös mahdollista erikseen annettua tarkentavaa ohjeistusta.

Vuokrakalustoa koskevat erityisehdot

 • Asiakkaan tulee tutustua välineistön turva- ja käyttöohjeeseen. Kalustoa tulee käyttää huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Asiakas sitoutuu tekemään turvallisuustarkastuksen vuokra-aikana. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta, eikä vuokrata edelleen. Vuokrakalustoa saa käyttää ainoastaan ehtojen sallimassa laajuudessa ja ainoastaan käyttäjän taitotasolle ja osaamiselle soveltuvissa suorituspaikoissa. Asiakas käyttää kaikkea kalustoa varusteineen aina omalla vastuullaan.
 • Vesiretkeilykaluston (esim. soutuvene, SUP-laudat) osalta asiakas vakuuttaa olevansa uintititaitoinen sekä omaavansa aiempaa kokemusta kyseisen välineen käytöstä.
 • Asiakkaan tulee palauttaa kalusto välittömästi vuokrakauden päättyessä sovittuun paikkaan puhdistettuna ja muutoinkin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä vuokranantajalle, mikäli palautus viivästyy. Vuokranantajalla on oikeus periä ylimenevältä ajalta 100% korotettu vuokra, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu.
 • Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrauskalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Asiakas vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineissä ilmenevistä vioista vuokranantajalle välittömästi.
 • Vuokranantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä. Vuokranantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Vuokranantaja ei sitoudu toimittamaan rikkoutuneen vuokrauksen kohteen tilalle uutta laitetta, eikä korvaamaan työn keskeytymisestä aiheutuneita välillisiä tai välittömiä kustannuksia.

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan myyjälle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.
 • Myyjä ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.
 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.
 • Myyjä pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti, kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.
 • Jos asiakas ja kauppias eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Toimitusehdot

Sopimuksen syntyminen

 • Sitova sopimus kaupasta tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/maksuvahvistus).
 • Tilausvahvistus/Maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

Kaupan peruutus ja palauttaminen

 • Tuotteilla on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus.
 • Palautusoikeus on voimassa vain, jos tuote on alkuperäistä vastaavassa kunnossa.
 • Myös mahdollisen tuotepakkauksen on oltava myyntikelpoinen.
 • Ole yhteydessä myyntiin tarkempien palautusohjeiden saamiseksi.
 • Palautusoikeus ei koske kaiverrettuja eikä muita yksilöllisiä tuotteita, majoituspalveluja, ravintolapalveluja tai muita tietyksi ajankohdaksi sovittuja vapaa-ajan palveluja.
 • Asiakas vastaa palautuksen tavanomaisista kuluista.

Tuotetakuu

 • Noudatamme valmistajan tai maahantuojan määrittelemiä takuuehtoja.

Toimitus

 • Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut.

Maksuehdot

 • Myyjä soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.
 • Myyjä ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.
 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Maksaminen laskulla
  • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä, kuitenkin niin, että se on maksettu ennen varauksen alkua, vaikka eräpäivä olisi myöhemmin.
  • Eräpäivän jälkeen maksettuihin laskuihin lisätään aina viivästyskulut. Mikäli lasku on maksettu eräpäivän jälkeen alkuperäisellä laskulla ja viivästyskuluja on ehtinyt jo syntyä, kulut laskutetaan erikseen.
 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, myyjä ei käsittele tilausta.